ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา เชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 ส่วนซ่อมบำรุง โรงงานเขาวง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )

ข่าว

สัมมนา เชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 ส่วนซ่อมบำรุง โรงงานเขาวง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )

สัมมนา เชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา พัดลม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุม 2 ส่วนซ่อมบำรุง โรงงานเขาวง  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทาง TN Group ผู้นำการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศไทย
ได้จัดงาน สัมมนา เชิงวิชาการ แก่พนักงานในแผนกซ่อมบำรุง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน ) หรือ SCG
ในหัวข้อ “ เทคนิคการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา พัดลม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม “
โดยกิจกรรมได้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.
 
24 February, 2017