ข่าวและกิจกรรม

TN Group Sport Day 2018

ข่าว

TN Group Sport Day 2018

TN Group Sport Day 2018
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้บริการและพนักงาน วันที่ 22 ธ.ค.2561 #กิจกรรมกีฬาสี เพื่อ #ความสามัคคี เพื่อ #เป็นหนึ่งเดียว #กินเลี้ยงบริษัท
22 December, 2018