Careers

Slideshow

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Salary:
รายได้รวม 30,000-100,000
Job location:
สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ ตามสำนักงานที่สะดวกในการเดินทาง
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Responsibilities:
 1. นำเสนอสินค้าและปิดการขาย
 2. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ
 3. เข้าเยี่ยมและดูแลลูกค้า
 4. หาลูกค้าใหม่
 5. ต่อรองเงื่อนไขการซื้อขายกับลูกค้า
Qualifications:
 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านสินค้าอุตสาหกรรม หรือประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์
 5. บริษัทมีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่น รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ อีกมาหมาย
 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
Salary:
ตามประสบการณ์
Job location:
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ
Responsibilities:
1. นำเสนอขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ
2. บริหารจัดการลูกค้าค้า หรือคู่ค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
3. พัฒนาคู่ค้า และช่องทางการตลาดใหม่ๆ
4. ประสานงาน และอำนวความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า
5. ร่วมนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications:
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าส่งออก 2-3 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (พูด-อ่าน-เขียน) และหากมีความรู้ภาษาจีนกลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออกสินค้า
 5. มีทักษะการวางแผนงาน การต่อรองด้านธุรกิจต่างๆ และการวิเคราะห์งาน
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
วิธีการสมัคร
 1. ส่งประวัติมาที่ E-mail ตามที่ระบุ
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ได้รับการสัมภาษณ์ทันที
 3. ส่งข้อมูลและประวัติผ่านช่องทางบนหน้าเว็บไซต์แบบฟอร์มสมัครงาน
เอกสารและหลักฐานการสมัครงาน (กรณีสมัครด้วยตนเอง)
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรังรองจบการศึกษา
 5. ใบรับรองการผ่านงาน 1 ชุด
 6. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ)
 7. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณนิภาพร ศรีจันทร์
TN GROUP
92/1 หมู่7 ถ.เพขรเกษม (ติด ถ.เพชรเกษม ใกล้ ถ.พุทธมณฑลสาย 4) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุครสาคร 74130
โทร: 02-115-5000 #212,#234
แฟกซ์: 02-115-5555, 02-420-7678
Email: tnmetalworks_16@trustmail.jobthai.com