news & activities

สัมมนา สาขาจังหวัดระยอง

News

สัมมนา สาขาจังหวัดระยอง

TN Group จัดการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าผู้สนใจ ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรมของบริษัท สาขาจังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2559 ใน หัวข้อ "เทคนิคการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา พัดลมอุตสาหกรรม" โดยคุณภูเนตร โยธินชัชวาล แผนกสินค้า Fan & Blower

หากลูกค้าท่านใด หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเข้าอบรม ซึ่งทางบริษัทจัดให้มีอย่างต่อเนื่องในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจเรานะคะ 
https://www.facebook.com/tngroupfan/

11 July, 2016